VISI

Malaysia yang Bersih, Indah dan Sejahtera.

MISI

Menerajui kebersihan Malaysia melalui pelaksanaan Dasar, Penguatkuasaan, Kesedaran Awam dan Penggunaan Teknologi yang Mampan.

MOTO

Peneraju Kebersihan Negara.