SISA PEPEJAL ISI RUMAH

 1. Peraturan-peraturan Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam (Perlesenan) (Pengusahaan Atau Penyediaan Perkhidmatan Pemungutan Bagi Sisa Pepejal Isi Rumah, Sisa Pepejal Awam, Sisa Pepejal Keinstitusian Awam Dan Sisa Pepejal Yang Serupa Dengan Sisa Pepejal Isi Rumah) 2011 [P.U. (A) 307]
 2. Peraturan-peraturan Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam (Skim Bagi Sisa Pepejal Isi Rumah Dan Sisa Pepejal Yang Serupa Dengan Sisa Pepejal Isi Rumah) 2011 [P.U.(A) 303]
  1. Peraturan-peraturan Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam (Skim Bagi Sisa Pepejal Isi Rumah Dan Sisa Pepejal Yang Serupa Dengan Sisa Pepejal Isi Rumah) (Pindaan) 2016 [P.U. (A) 75]

SISA PEPEJAL KOMERSIAL, INDUSTRI DAN INSTITUSI

 1. Peraturan-peraturan Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam (Pelesenan) (Pengusahaan Atau Penyediaan Perkhidmatan Pemungutan Bagi Sisa Pepejal Komersial, Perindustrian Dan Keinstitusian) 2018 [P.U. (A) 80]
 2. Peraturan-Peraturan Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam (Skim Bagi Sisa Pepejal Komersial, Perindustrian Dan Keinstitusian) 2018 [P.U. (A) 181]

SISA PEPEJAL PEMBINAAN

 1. Peraturan-peraturan Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam (Perlesenan) (Pengusahaan Atau Penyediaan Perkhidmatan Pemungutan Bagi Sisa Pepejal Pembinaan) 2018 [P.U.(A) 278]
 2. Peraturan-peraturan Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam (Skim Bagi Sisa Pepejal Pembinaan) 2018 [P.U.(A) 279]

KEMUDAHAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL

 1. Peraturan-Peraturan Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam (Kemudahan Pengurusan Sisa Pepejal Yang Ditetapkan Dan Kelulusan Bagi Pembinaan,Pengubahan Dan Penutupan Kemudahan) 2011 [P.U. (A) 302]
 2. Peraturan-peraturan Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam (Perlesenan) (Pengurusan Atau Pengendalian Kemudahan Pengurusan Sisa Pepejal Yang Ditetapkan) 2011 [P.U. (A) 304]

LAIN-LAIN

 1. Peraturan-peraturan Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam (Perlesenan) (Pengusahaan Atau Penyediaan Perkhidmatan Pengurusan Pembersihan Awam) 2011 [P.U (A) 306]
 2. Peraturan-peraturan Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam (Perlesenan) (Pengusahaan Atau Penyediaan Perkhidmatan Pengangkutan Oleh Pengangkutan Jauh) 2011 [P.U. (A) 305]
 3. Peraturan-peraturan Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam (Cara Rayuan) 2011 [P.U (A) 308]
 4. Peraturan-peraturan Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam (Pengkompaunan Kesalahan) 2011 [P.U (A) 309]
  1. Peraturan-peraturan Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam (Pengkompaunan Kesalahan) (Pindaan) 2016 [P.U (A) 74]
 5. Peraturan-peraturan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam  (Pengkompaunan Kesalahan)(Pindaan) 2020 [P.U (A) 241]