OBJEKTIF DAN FUNGSI NEGERI & CAWANGAN

1. Mengurus operasi kawal selia dan pemantauan di peringkat Negeri dan Daerah.
2. Melaksanakan kerja-kerja penguatkuasaan ke atas semua jenis premis, kontraktor, penjana sisa pepejal berdasarkan Akta SWCorp.
3. Menguruskan hal-hal pentadbiran am.
4. Menganalisa data dan menyediakan laporan-laporan yang diperlukan di peringkat negeri dan daerah untuk dilaporkan kepada Ibu Pejabat.
5.Memberi khidmat nasihat teknikal kepada pelbagai agensi peringkat negeri dan tempatan mengenai pengurusan sisa pepejal dan fasiliti PSP.
6. Menyelaras pelaksanaan dasar dan pelan strategik PSP di peringkat Negeri dan melapor maklumbalas kemajuan pelaksanaan kepada Ibu Pejabat.
7. Melaksanakan program pendidikan dan kesedaran awam mengenai PSP, kebersihan awam dan kitar semula bersama pelbagai agensi di peringkat Negeri dan daerah.
8. Mengawalselia pelaksanaan program kesedaran dan program kitar semula ke atas semua stakeholder yang dikenal pasti seperti tadika, sekolah, pejabat kerajaan, balai bomba, NGO, CBO dan lain-lain.