VISI

KE ARAH MENINGKATKAN KUALITI PERSEKITARAN YANG BERSIH, INDAH DAN SEJAHTERA MENJELANG 2020.

MISI

MELAKSANAKAN DASAR-DASAR DAN STRATEGI PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM SECARA BERSEPADU, EFEKTIF, LESTARI DAN MENJADIKAN KEBERSIHAN SEBAGAI BUDAYA HIDUP MASYARAKAT MELALUI PENDIDIKAN, KESEDARAN AWAM, PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG, KECEKAPAN KEBERKESANAN PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN DAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI YANG EFEKTIF.