Bil. Nombor Tajuk Kod Bidang Tarikh dan Masa Tutup Papar
1. SB/31/19 PERKHIDMATAN PENCUCIAN DAN PEMBERSIHAN RUANG PEJABAT SERTA KAWASAN DI BANGUNAN IBU PEJABAT PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM (SWCORP) UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN 221001 18-11-2019
12:00:00
Cetak
2. SB/32/19 PERKHIDMATAN PENCUCIAN DAN PEMBERSIHAN RUANG PEJABAT DI PEJABAT PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM (SWCORP) NEGERI JOHOR UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN 221001 18-11-2019
12:00:00
Cetak
3. SB/33/19 PERKHIDMATAN PENCUCIAN DAN PEMBERSIHAN RUANG PEJABAT DI PEJABAT PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM (SWCORP) NEGERI MELAKA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN 221001 18-11-2019
12:00:00
Cetak
4. SB/34/19 PERKHIDMATAN PENCUCIAN DAN PEMBERSIHAN RUANG PEJABAT DI PEJABAT PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM (SWCORP) NEGERI SEMBILAN UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN 221001 18-11-2019
12:00:00
Cetak
5. SB/35/19 PERKHIDMATAN PENCUCIAN DAN PEMBERSIHAN RUANG PEJABAT DI PEJABAT PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM (SWCORP) NEGERI PAHANG UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN 221001 18-11-2019
12:00:00
Cetak
6. SB/36/19 PERKHIDMATAN PENCUCIAN DAN PEMBERSIHAN RUANG PEJABAT DI PEJABAT PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM (SWCORP) NEGERI KEDAH UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN 221001 18-11-2019
12:00:00
Cetak
7. SB/37/19 PERKHIDMATAN PENCUCIAN DAN PEMBERSIHAN RUANG PEJABAT DI PEJABAT PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM (SWCORP) NEGERI PERLIS UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN 221001 18-11-2019
12:00:00
Cetak
8. SB/28/19 MEMBEKAL, MEMASANG, MENDOKUMENTASI SERTA MENGUJITAULIAH PERKAKASAN DAN PERISIAN SANDARAN (BACKUP) ICT DI SWCORP 210101, 210102, 210103, 210104, 210105, 210106 & 210107 20-11-2019
12:00:00
Cetak
9. SB/07/19(1) SEBUT HARGA BAGI REKA BENTUK, MEMBEKAL, MEMASANG DAN UJICUBA SATU (1) UNIT MESIN PERAWATAN SISA MAKANAN (ANAEROBIC DIGESTER) MODULAR BERKAPASITI 500KG/HARI BESERTA PERKHIDMATAN BERKAITAN DI JALAN MAMANDA 27 (BERSEBELAHAN APARTMENT KOJAYA), TAMAN DATO AHMAD RAZALI 130101/130102 20-11-2019
12:00:00
Cetak
10. SB/29/19 MEMBEKAL DAN MEMBERI PERKHIDMATAN SERTA MENGUJI TAULIAH PERKAKASAN DAN PERISIAN WEB APPLICATION FIREWALL (WAF) DI SWCORP BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN 210101, 210102 & 210103 20-11-2019
12:00:00
Cetak