“Perkhidmatan Pengurusan Pembersihan Awam” ertinya perkhidmatan yang berikut
(a) membersihkan jalan awam, tempat awam, tandas awam dan longkang awam;
(b) membersihkan –
(i) pusat penjaja kecuali medan makan yang dipunyai dan disenggarakan secara persendirian dan
(ii) pasar kecuali pasar yang dipunyai dan disenggarakan secara persendirian;

(c) membersihkan sisa pepejal terkawal yang
dibuang dengan menyalahi undang-undang di atas jalan awam dan di tempat awam;
(d) membersihkan pantai;
(e) memotong rumput di tepi bebendul jalan awam;
(f) memotong rumput di tempat awam; dan
(g) mengalihkan bangkai;

tetapi tidak termasuk pelandskapan dan penyenggaraan jalan awam dan tempat awam.

Syarat KPI Penuh

SISA PEPEJAL KOMERSIAL

Definisi :
Apa-apa sisa pepejal yang dihasilkan daripada aktiviti komersial

Contoh :
Kertas, kadbod, plastik, kayu, sisa makanan, restoran, kaca, logam dan apa-apa jenis
sisa yang serupa dengan sisa isi rumah yang terhasil dari aktiviti komersial.

Punca :
Pasaraya, hotel, rumah tumpangan, kedai percetakan, stesen-stesen perkhidmatan dan sebagainya.

Definisi :

Apa-apa sisa pepejal yang dihasilkan daripada aktiviti pembinaan atau perobohan
termasuk kerja pemajuan, penyediaan, pembaikan atau pengubahan.

Contoh :

Batu-Bata, simen, kayu, besi dan sebagainya.

Definisi :
Apa-apa sisa pepejal yang dihasilkan oleh sesuatu isi rumah dan daripada
jenis yang biasanya dihasilkan oleh atau dikeluarkan oleh mana-mana premis
apabila dihuni sebagai rumah kediaman.

Contoh :

Sisa makanan, kertas, pampers, plastik, botol, kaca, aluminium dan sebagainya.

Definisi :

Apa-apa sisa pepejal yang dihasilkan daripada apa-apa aktiviti perindustrian

Contoh :

Sisa yang terhasil dari proses pengilangan

Punca :

Industri fabrik, industri pembuatan makanan, industri ringan,
industri berat dan sebagainya.

Definisi :

Apa-apa sisa pepejal yang dihasilkan oleh

  • Premis yang digunakan bagi maksud sembahyang atau bagi khairat
  • Premis yang dihuni oleh Jabatan Kerajaan Persekutuan atau Negeri,
    PBT, dan Badan Berkanun
  • Premis Pendidikan
  • Kemudahan jagaan kesihatan termasuk hospital, klinik dan pusat kesihatan
  • Premis awam seperti zoo, muzium, perpustakaan dan rumah anak yatim

Definisi :

Apa-apa sisa pepejal yang dihasilkan di negara lain yang diimport ke Malaysia
untuk diproses atau dilupuskan.

Contoh :

Kertas, kadbod, tin, kaca dan lain-lain.

Definisi :

Apa-apa sisa pepejal yang dihasilkan oleh tempat awam yang di bawah penyeliaan atau kawalan PBT

Contoh :

Plastik, kertas, tin, sisa makanan, sisa tumbuhan dan lain-lain.

Definisi :

Apa-apa jenis sisa pepejal terkawal yang ditetapkan sehingga peruntukan khas dikehendaki bagi menguruskannya iaitu :

a) Berbahaya atau boleh membahayakan kesihatan awam

b) Sukar untuk diolah, disimpan, atau dilupuskan

Contoh :

Sisa haiwan, tenaga

KENDERAAN

FUNGSI:

Compactor atau kenderaan kutipan sisa pepejal (Refuse Collection Vehicle) digunakan untuk memungut sisa pepejal dari premis kediaman, perniagaan dan sebagainya sebelum dihantar ke tapak pelupusan. Terdapat pelbagai saiz compactor yang digunapakai mengikut keadaan laluan pungutan dan sisa yang diangkut.

FUNGSI:

Lori terbuka digunakan untuk memungut sisa pukal dan kitar semula. Ia juga digunakan untuk memungut sisa-sisa lebihan seperti sisa pemotongan rumput dan sisa pembersihan longkang yang dilonggokkan sebelum dihantar ke tapak pelupusan

Papan Tanda