Definisi

“Perkhidmatan Pengurusan Pembersihan Awam” ertinya perkhidmatan yang berikut
(a) membersihkan jalan awam, tempat awam, tandas awam dan longkang awam;
(b) membersihkan –
(i) pusat penjaja kecuali medan makan yang dipunyai dan disenggarakan secara persendirian dan
(ii) pasar kecuali pasar yang dipunyai dan disenggarakan secara persendirian;

(c) membersihkan sisa pepejal terkawal yang
dibuang dengan menyalahi undang-undang di atas jalan awam dan di tempat awam;
(d) membersihkan pantai;
(e) memotong rumput di tepi bebendul jalan awam;
(f) memotong rumput di tempat awam; dan
(g) mengalihkan bangkai;

tetapi tidak termasuk pelandskapan dan penyenggaraan jalan awam dan tempat awam.

Jenis Sisa Pepejal

SISA PEPEJAL KOMERSIAL

Definisi :
Apa-apa sisa pepejal yang dihasilkan daripada aktiviti komersial

Contoh :
Kertas, kadbod, plastik, kayu, sisa makanan, restoran, kaca, logam dan apa-apa jenis
sisa yang serupa dengan sisa isi rumah yang terhasil dari aktiviti komersial.

Punca :
Pasaraya, hotel, rumah tumpangan, kedai percetakan, stesen-stesen perkhidmatan dan sebagainya.

SISA PEPEJAL KOMERSIAL

Definisi :
Apa-apa sisa pepejal yang dihasilkan daripada aktiviti komersial

Contoh :
Kertas, kadbod, plastik, kayu, sisa makanan, restoran, kaca, logam dan apa-apa jenis
sisa yang serupa dengan sisa isi rumah yang terhasil dari aktiviti komersial.

Punca :
Pasaraya, hotel, rumah tumpangan, kedai percetakan, stesen-stesen perkhidmatan dan sebagainya.

SISA PEPEJAL KOMERSIAL

Definisi :
Apa-apa sisa pepejal yang dihasilkan daripada aktiviti komersial

Contoh :
Kertas, kadbod, plastik, kayu, sisa makanan, restoran, kaca, logam dan apa-apa jenis
sisa yang serupa dengan sisa isi rumah yang terhasil dari aktiviti komersial.

Punca :
Pasaraya, hotel, rumah tumpangan, kedai percetakan, stesen-stesen perkhidmatan dan sebagainya.

SISA PEPEJAL KOMERSIAL

Definisi :
Apa-apa sisa pepejal yang dihasilkan daripada aktiviti komersial

Contoh :
Kertas, kadbod, plastik, kayu, sisa makanan, restoran, kaca, logam dan apa-apa jenis
sisa yang serupa dengan sisa isi rumah yang terhasil dari aktiviti komersial.

Punca :
Pasaraya, hotel, rumah tumpangan, kedai percetakan, stesen-stesen perkhidmatan dan sebagainya.

SISA PEPEJAL KOMERSIAL

Definisi :
Apa-apa sisa pepejal yang dihasilkan daripada aktiviti komersial

Contoh :
Kertas, kadbod, plastik, kayu, sisa makanan, restoran, kaca, logam dan apa-apa jenis
sisa yang serupa dengan sisa isi rumah yang terhasil dari aktiviti komersial.

Punca :
Pasaraya, hotel, rumah tumpangan, kedai percetakan, stesen-stesen perkhidmatan dan sebagainya.

SISA PEPEJAL KOMERSIAL

Definisi :
Apa-apa sisa pepejal yang dihasilkan daripada aktiviti komersial

Contoh :
Kertas, kadbod, plastik, kayu, sisa makanan, restoran, kaca, logam dan apa-apa jenis
sisa yang serupa dengan sisa isi rumah yang terhasil dari aktiviti komersial.

Punca :
Pasaraya, hotel, rumah tumpangan, kedai percetakan, stesen-stesen perkhidmatan dan sebagainya.

SISA PEPEJAL KOMERSIAL

Definisi :
Apa-apa sisa pepejal yang dihasilkan daripada aktiviti komersial

Contoh :
Kertas, kadbod, plastik, kayu, sisa makanan, restoran, kaca, logam dan apa-apa jenis
sisa yang serupa dengan sisa isi rumah yang terhasil dari aktiviti komersial.

Punca :
Pasaraya, hotel, rumah tumpangan, kedai percetakan, stesen-stesen perkhidmatan dan sebagainya.

SISA PEPEJAL KOMERSIAL

Definisi :
Apa-apa sisa pepejal yang dihasilkan daripada aktiviti komersial

Contoh :
Kertas, kadbod, plastik, kayu, sisa makanan, restoran, kaca, logam dan apa-apa jenis
sisa yang serupa dengan sisa isi rumah yang terhasil dari aktiviti komersial.

Punca :
Pasaraya, hotel, rumah tumpangan, kedai percetakan, stesen-stesen perkhidmatan dan sebagainya.

Kenderaan


FUNGSI:

Compactor atau kenderaan kutipan sisa pepejal (Refuse Collection Vehicle) digunakan untuk memungut sisa pepejal dari premis kediaman, perniagaan dan sebagainya sebelum dihantar ke tapak pelupusan. Terdapat pelbagai saiz compactor yang digunapakai mengikut keadaan laluan pungutan dan sisa yang diangkut.

FUNGSI:

Lori terbuka digunakan untuk memungut sisa pukal dan kitar semula. Ia juga digunakan untuk memungut sisa-sisa lebihan seperti sisa pemotongan rumput dan sisa pembersihan longkang yang dilonggokkan sebelum dihantar ke tapak pelupusan

Papan Tanda