DEFINISI

“Perkhidmatan Pengurusan Pembersihan Awam” ertinya perkhidmatan yang berikut
(a) membersihkan jalan awam, tempat awam, tandas awam dan longkang awam;
(b) membersihkan –
(i) pusat penjaja kecuali medan makan yang dipunyai dan disenggarakan secara persendirian dan
(ii) pasar kecuali pasar yang dipunyai dan disenggarakan secara persendirian;

(c) membersihkan sisa pepejal terkawal yang
dibuang dengan menyalahi undang-undang di atas jalan awam dan di tempat awam;
(d) membersihkan pantai;
(e) memotong rumput di tepi bebendul jalan awam;
(f) memotong rumput di tempat awam; dan
(g) mengalihkan bangkai;

tetapi tidak termasuk pelandskapan dan penyenggaraan jalan awam dan tempat awam.

Memuat naik jadual operasi.

Menyediakan peralatan mencukupi dan kenderaan baharu perlu disediakan bermula pada 1 April 2014.

Kenderaan