Dr. Mohd Pauze Bin Mohamad Taha

Dr. Mohd Pauze Bin Mohamad Taha

Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Teknikal)

Dr. Mohd Pauze Bin Mohamad Taha telah dilantik ke jawatan Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Teknikal) secara pemangkuan mulai 4 Januari 2016. Beliau berkelulusan Doktor Falsafah (PhD) dalam bidang Kejuruteraan Pengurusan Sisa Pepejal dari Universiti Cranfield, United Kingdom pada tahun 2006, Ijazah Sarjana Sains Alam Sekitar dari Universiti Hiroshima Jepun pada tahun 1997 dan Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam dari Universiti Malaya pada tahun 1985. Beliau mula berkhidmat di SWCorp pada 1 Ogos 2009 sehingga kini. Sepanjang perkhidmatan, beliau telah banyak menghasilkan bahan penerbitan dalam bidang pengurusan sisa pepejal dan pengkomposan.