YBrs. Tuan Haji Ismail Bin Mokhtar

YBrs. Tuan Haji Ismail Bin Mokhtar

Ketua Pegawai Eksekutif

KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF – ISMAIL BIN MOKHTAR, dilahirkan pada 19 Jun 1970. Beliau telah berjaya memegang Ijazah Sarjana Muda Sains (Geologi) dari Universiti Malaya dan Ijazah Sarjana (Master) Pengurusan Sumber Tanah dari Universiti Pertanian Malaysia.

Berkhidmat selama dua (2) tahun sepuluh (10) bulan di Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara (JPSPN) sebagai Ketua Pengarah dan memulakan tugas sebagai Ketua Pegawai Eksekutif di SWCorp pada 8 Julai 2019.