fb twitter insta instadivider
A A A
  1. Memastikan bayaran kepada pembekal dibuat dalam tempoh 14 hari selepas dokumen lengkap diterima.

  2. Memastikan akuan penerimaan aduan atau tindakan yang telah diambil dimaklumkan dalam tempoh 1 hari bekerja.

  3. Memastikan kerja-kerja pembersihan jalan di bawah seliaan dilakukan setiap hari di jalan protokol, jejantas, jejambat dan terowong, 6 kali seminggu bagi jalan utama dan komersial, serta sekali dalam sebulan bagi jalan industri.

  4. Memastikan semua longkang di bawah seliaan dibersihkan dalam tempoh 30 hari satu pusingan kecuali longkang tanah.

  5. Memastikan pemotongan rumput di bawah seliaan dilakukan dua kali dalam sebulan.

  6. Memastikan sisa domestik di bawah seliaan diangkat sekurang-kurangnya 2 kali  seminggu dan sisa pukal barangan kitar semula dikutip seminggu sekali.

 .