fb twitter insta instadividersayangi malaysiaku
A A A

SWCorp telah menerima sebanyak 7,794 aduan awam pada tahun 2014  meliputi seluruh negeri yang menerima pakai Akta 672. Dari jumlah aduan tersebut, aduan kutipan sisa pepejal yang dicatatkan adalah sebanyak 3,947  manakala aduan berkaitan pembersihan awam adalah sebanyak 3,847. Jumlah keseluruhan aduan yang diterima mengikut kategori perkhidmatan mulai Januari sehingga Disember 2014 adalah seperti berikut:
               
    Analisa Aduan Awam Mengikut Kategori Bagi Tahun 2014

Analisa Aduan Awam Mengikut Kategori Bagi Tahun 2014

Analisa Purata Penerimaan Aduan Bagi Tahun 2011 Sehingga 2014

Analisa Purata Penerimaan Aduan Bagi Tahun 2011 Sehingga Tahun 2014

TAHUN JUMLAH ADUAN PURATA ADUAN SEBULAN
2011 (Sept.-Dis.) 8,730 2,183
2012 19,768 1,647
2013 14,117 1,176
2014 7,794 650

Purata Penerimaan Aduan Dalam Sebulan Bagi Tahun 2011 Sehingga Tahun 2014

SWCorp berjaya mencatatkan penurunan peratusan penerimaan aduan dalam tempoh sebulan iaitu pada kadar 70.2% bagi tahun 2014 berbanding tahun 2011 atau dari 2,183 aduan kepada 650 aduan.

 .