fb twitter insta instadividersayangi malaysiaku
A A A

3R (REDUCE, REUSE, RECYCLE)

Penerapan amalan 3R di kalangan masyarakat dapat mengurangkan penjanaan sisa pepejal dan seterusnya mengelakkan bahan kitar semula dilupuskan di tapak pelupusan.

Pihak kerajaan telah mensasarkan pencapaian kadar kitar semula di Malaysia sebanyak 30% menjelang tahun 2020.

 

 

KELEBIHAN 3R

Amalan 3R dapat menjimatkan pengunaan wang seharian,

1. Amalan Kurangkan (Reduce) dapat mengelakkan pembaziran barangan dan wang.

2. Amalan Guna Semula (Reuse) mengelakkan pembelian bahan baru. Sebagai contoh, penggunaan produk isian semula lebih murah dan mesra alam.

3. Amalan Kitar Semula (Recycle) selain dapat menjana tabungan dengan menjual kepada pusat kitar semula atau pembeli barangan kitar semula berdekatan.

 .