fb twitter insta instadividersayangi malaysiaku
A A A

“Perkhidmatan Pengurusan Pembersihan Awam” ertinya perkhidmatan yang berikut
    (a) membersihkan jalan awam, tempat awam, tandas awam dan longkang awam;
    (b) membersihkan -
         (i)    pusat penjaja kecuali medan makan yang dipunyai dan disenggarakan secara persendirian dan
         (ii)   pasar kecuali pasar yang dipunyai dan disenggarakan secara persendirian;

   (c) membersihkan sisa pepejal terkawal yang     
     dibuang dengan menyalahi undang-undang di atas jalan awam dan di tempat awam;
   (d) membersihkan pantai;
   (e) memotong rumput di tepi bebendul jalan awam;
   (f)  memotong rumput di tempat awam; dan
   (g) mengalihkan bangkai;

tetapi tidak termasuk pelandskapan dan penyenggaraan jalan awam dan tempat awam.

 

Def psp

 .