fb twitter insta instadividersayangi malaysiaku
A A A
Tahun
Berat Barangan
Kitar Semula (KG)
Jumlah Kutipan Dari Hasil Jualan
Barangan Kitar Semula (RM)
2010 152 093.70 47 384.37
2011 288 433.58 106 720.34
2012 781 173.02 209 457.94
2013 717 571.19 218 953.36
2014 1 596 767.87 478 204.66
2015 (Jan-Mei) 1 453 700.67 775 347.17
Jumlah 4 989 740.03 1 836 067.84

 .