Latar Belakang

Di Malaysia, dianggarkan jumlah bahan-bahan kitar semula yang dibuang ke tapak pelupusan sampah setiap tahun adalah sebanyak 2.3 juta tan dengan anggaran nilai mencecah RM900 juta. Pada tahun 2013, jumlah penjanaan sisa negara meningkat kepada 33,000 tan sehari, berbanding 19,000 tan sehari pada tahun 2005. Ini bermakna purata pertambahan janaan sisa pepejal setahun secara linear ialah 6.7 peratus, iaitu jauh lebih tinggi berbanding purata kadar pertambahan di peringkat antarabangsa iaitu 3 peratus sahaja. Ini juga bermakna kadar pertambahan amaun sisa pepejal negara adalah dua kali ganda daripada sepatutnya. Sebagai negara maju, Malaysia mensasarkan 30 peratus (%) kadar kitar semula pada tahun 2020.

Pelaksanaan program-program berbentuk pendidikan kepada masyarakat merangkumi aspek:

1. Pengetahuan mengenai pengurusan sisa pepejal yang betul dan amalan 3R (Reduce, Reuse, Recycle).
2. Kesedaran masyarakat terhadap kepentingan amalan pengurusan sisa pepejal yang betul dan amalan 3R.
3. Kaedah yang betul bagi melaksanakan amalan 3R.
4. Pelaksanaan Recycle (kitar semula) melalui inisiatif Pengasingan Sisa Pepejal Di Punca.

Pendidikan diberikan kepada kumpulan sasaran adalah berbeza mengikut kategori seperti berikut:

1. Pra-sekolah dan tadika
2. Sekolah Rendah dan Menengah
3. Institut Pengajian Tinggi (IPT)
4. Sektor Swasta / Industri
5. Sektor Kerajaan
6. Komuniti Taman Perumahan

Pembudayaan

Program Kitar Semula di Tadika (3R@Kids) merupakan program pengumpulan barangan kitar semula yang dilaksanakan di tadika. Program ini bertujuan untuk mendidik dan memberi kesedaran kepada kanak-kanak tentang kepentingan kitar semula selain pengamalan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam kehidupan seharian di samping menanam sifat menabung dalam kalangan kanak-kanak daripada hasil barangan kitar semula yang dijual. Program ini dilaksanakan menerusi kanak-kanak yang membawa barangan kitar semula yang dikumpul dari rumah ke tadika masing-masing pada hari yang ditetapkan oleh pihak pengurusan tadika. Hasil kutipan akan direkodkan dalam daftar penyata jualan dan nilai jualan akan disetemkan di dalam buku akaun bank kitar semula setiap kanak-kanak yang terlibat.

Tahun Tadika Berat (kg) Nilai (RM)
2010 17 23,087.23 8,390.08
2011 21 63,458.34 19,820.96
2012 111 74,581.98 28,211.04
2013 284 101,477.92 30,521.49
2014 159 77,359.15 25,593.85
2015 242 65,610.26 24,224.56
2016 248 72,389.50 24,410.12
2017 500 88,249.34 34,829.07
Jumlah 1582 566,213.72 196,001.17

Program Kitar Semula di Tadika (3R@Kids) merupakan program pengumpulan barangan kitar semula yang dilaksanakan di tadika. Program ini bertujuan untuk mendidik dan memberi kesedaran kepada kanak-kanak tentang kepentingan kitar semula selain pengamalan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam kehidupan seharian di samping menanam sifat menabung dalam kalangan kanak-kanak daripada hasil barangan kitar semula yang dijual. Program ini dilaksanakan menerusi kanak-kanak yang membawa barangan kitar semula yang dikumpul dari rumah ke tadika masing-masing pada hari yang ditetapkan oleh pihak pengurusan tadika. Hasil kutipan akan direkodkan dalam daftar penyata jualan dan nilai jualan akan disetemkan di dalam buku akaun bank kitar semula setiap kanak-kanak yang terlibat.

Tahun Tadika Berat (kg) Nilai (RM)
2010 17 23,087.23 8,390.08
2011 21 63,458.34 19,820.96
2012 111 74,581.98 28,211.04
2013 284 101,477.92 30,521.49
2014 159 77,359.15 25,593.85
2015 242 65,610.26 24,224.56
2016 248 72,389.50 24,410.12
2017 500 88,249.34 34,829.07
Jumlah 1582 566,213.72 196,001.17

Program Kitar Semula di Tadika (3R@Kids) merupakan program pengumpulan barangan kitar semula yang dilaksanakan di tadika. Program ini bertujuan untuk mendidik dan memberi kesedaran kepada kanak-kanak tentang kepentingan kitar semula selain pengamalan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam kehidupan seharian di samping menanam sifat menabung dalam kalangan kanak-kanak daripada hasil barangan kitar semula yang dijual. Program ini dilaksanakan menerusi kanak-kanak yang membawa barangan kitar semula yang dikumpul dari rumah ke tadika masing-masing pada hari yang ditetapkan oleh pihak pengurusan tadika. Hasil kutipan akan direkodkan dalam daftar penyata jualan dan nilai jualan akan disetemkan di dalam buku akaun bank kitar semula setiap kanak-kanak yang terlibat.

Tahun Tadika Berat (kg) Nilai (RM)
2010 17 23,087.23 8,390.08
2011 21 63,458.34 19,820.96
2012 111 74,581.98 28,211.04
2013 284 101,477.92 30,521.49
2014 159 77,359.15 25,593.85
2015 242 65,610.26 24,224.56
2016 248 72,389.50 24,410.12
2017 500 88,249.34 34,829.07
Jumlah 1582 566,213.72 196,001.17

Program Kitar Semula di Tadika (3R@Kids) merupakan program pengumpulan barangan kitar semula yang dilaksanakan di tadika. Program ini bertujuan untuk mendidik dan memberi kesedaran kepada kanak-kanak tentang kepentingan kitar semula selain pengamalan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam kehidupan seharian di samping menanam sifat menabung dalam kalangan kanak-kanak daripada hasil barangan kitar semula yang dijual. Program ini dilaksanakan menerusi kanak-kanak yang membawa barangan kitar semula yang dikumpul dari rumah ke tadika masing-masing pada hari yang ditetapkan oleh pihak pengurusan tadika. Hasil kutipan akan direkodkan dalam daftar penyata jualan dan nilai jualan akan disetemkan di dalam buku akaun bank kitar semula setiap kanak-kanak yang terlibat.

Tahun Tadika Berat (kg) Nilai (RM)
2010 17 23,087.23 8,390.08
2011 21 63,458.34 19,820.96
2012 111 74,581.98 28,211.04
2013 284 101,477.92 30,521.49
2014 159 77,359.15 25,593.85
2015 242 65,610.26 24,224.56
2016 248 72,389.50 24,410.12
2017 500 88,249.34 34,829.07
Jumlah 1582 566,213.72 196,001.17

Program Kitar Semula di Tadika (3R@Kids) merupakan program pengumpulan barangan kitar semula yang dilaksanakan di tadika. Program ini bertujuan untuk mendidik dan memberi kesedaran kepada kanak-kanak tentang kepentingan kitar semula selain pengamalan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam kehidupan seharian di samping menanam sifat menabung dalam kalangan kanak-kanak daripada hasil barangan kitar semula yang dijual. Program ini dilaksanakan menerusi kanak-kanak yang membawa barangan kitar semula yang dikumpul dari rumah ke tadika masing-masing pada hari yang ditetapkan oleh pihak pengurusan tadika. Hasil kutipan akan direkodkan dalam daftar penyata jualan dan nilai jualan akan disetemkan di dalam buku akaun bank kitar semula setiap kanak-kanak yang terlibat.

Tahun Tadika Berat (kg) Nilai (RM)
2010 17 23,087.23 8,390.08
2011 21 63,458.34 19,820.96
2012 111 74,581.98 28,211.04
2013 284 101,477.92 30,521.49
2014 159 77,359.15 25,593.85
2015 242 65,610.26 24,224.56
2016 248 72,389.50 24,410.12
2017 500 88,249.34 34,829.07
Jumlah 1582 566,213.72 196,001.17

Program Kitar Semula di Tadika (3R@Kids) merupakan program pengumpulan barangan kitar semula yang dilaksanakan di tadika. Program ini bertujuan untuk mendidik dan memberi kesedaran kepada kanak-kanak tentang kepentingan kitar semula selain pengamalan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam kehidupan seharian di samping menanam sifat menabung dalam kalangan kanak-kanak daripada hasil barangan kitar semula yang dijual. Program ini dilaksanakan menerusi kanak-kanak yang membawa barangan kitar semula yang dikumpul dari rumah ke tadika masing-masing pada hari yang ditetapkan oleh pihak pengurusan tadika. Hasil kutipan akan direkodkan dalam daftar penyata jualan dan nilai jualan akan disetemkan di dalam buku akaun bank kitar semula setiap kanak-kanak yang terlibat.

Tahun Tadika Berat (kg) Nilai (RM)
2010 17 23,087.23 8,390.08
2011 21 63,458.34 19,820.96
2012 111 74,581.98 28,211.04
2013 284 101,477.92 30,521.49
2014 159 77,359.15 25,593.85
2015 242 65,610.26 24,224.56
2016 248 72,389.50 24,410.12
2017 500 88,249.34 34,829.07
Jumlah 1582 566,213.72 196,001.17

Program Kitar Semula di Tadika (3R@Kids) merupakan program pengumpulan barangan kitar semula yang dilaksanakan di tadika. Program ini bertujuan untuk mendidik dan memberi kesedaran kepada kanak-kanak tentang kepentingan kitar semula selain pengamalan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam kehidupan seharian di samping menanam sifat menabung dalam kalangan kanak-kanak daripada hasil barangan kitar semula yang dijual. Program ini dilaksanakan menerusi kanak-kanak yang membawa barangan kitar semula yang dikumpul dari rumah ke tadika masing-masing pada hari yang ditetapkan oleh pihak pengurusan tadika. Hasil kutipan akan direkodkan dalam daftar penyata jualan dan nilai jualan akan disetemkan di dalam buku akaun bank kitar semula setiap kanak-kanak yang terlibat.

Tahun Tadika Berat (kg) Nilai (RM)
2010 17 23,087.23 8,390.08
2011 21 63,458.34 19,820.96
2012 111 74,581.98 28,211.04
2013 284 101,477.92 30,521.49
2014 159 77,359.15 25,593.85
2015 242 65,610.26 24,224.56
2016 248 72,389.50 24,410.12
2017 500 88,249.34 34,829.07
Jumlah 1582 566,213.72 196,001.17

Program Kitar Semula di Tadika (3R@Kids) merupakan program pengumpulan barangan kitar semula yang dilaksanakan di tadika. Program ini bertujuan untuk mendidik dan memberi kesedaran kepada kanak-kanak tentang kepentingan kitar semula selain pengamalan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam kehidupan seharian di samping menanam sifat menabung dalam kalangan kanak-kanak daripada hasil barangan kitar semula yang dijual. Program ini dilaksanakan menerusi kanak-kanak yang membawa barangan kitar semula yang dikumpul dari rumah ke tadika masing-masing pada hari yang ditetapkan oleh pihak pengurusan tadika. Hasil kutipan akan direkodkan dalam daftar penyata jualan dan nilai jualan akan disetemkan di dalam buku akaun bank kitar semula setiap kanak-kanak yang terlibat.

Tahun Tadika Berat (kg) Nilai (RM)
2010 17 23,087.23 8,390.08
2011 21 63,458.34 19,820.96
2012 111 74,581.98 28,211.04
2013 284 101,477.92 30,521.49
2014 159 77,359.15 25,593.85
2015 242 65,610.26 24,224.56
2016 248 72,389.50 24,410.12
2017 500 88,249.34 34,829.07
Jumlah 1582 566,213.72 196,001.17

Program Kitar Semula di Tadika (3R@Kids) merupakan program pengumpulan barangan kitar semula yang dilaksanakan di tadika. Program ini bertujuan untuk mendidik dan memberi kesedaran kepada kanak-kanak tentang kepentingan kitar semula selain pengamalan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam kehidupan seharian di samping menanam sifat menabung dalam kalangan kanak-kanak daripada hasil barangan kitar semula yang dijual. Program ini dilaksanakan menerusi kanak-kanak yang membawa barangan kitar semula yang dikumpul dari rumah ke tadika masing-masing pada hari yang ditetapkan oleh pihak pengurusan tadika. Hasil kutipan akan direkodkan dalam daftar penyata jualan dan nilai jualan akan disetemkan di dalam buku akaun bank kitar semula setiap kanak-kanak yang terlibat.

Tahun Tadika Berat (kg) Nilai (RM)
2010 17 23,087.23 8,390.08
2011 21 63,458.34 19,820.96
2012 111 74,581.98 28,211.04
2013 284 101,477.92 30,521.49
2014 159 77,359.15 25,593.85
2015 242 65,610.26 24,224.56
2016 248 72,389.50 24,410.12
2017 500 88,249.34 34,829.07
Jumlah 1582 566,213.72 196,001.17

Modul Pembelajaran Kitar Semula